190000₫

Sơ mi váy jean set rời

1 of
Previous Next

Ad Details

 • ID Tin: 80793

 • Ngày đăng: 22/11/2020

 • Giá: 190.000₫

 • Số điện thoại: 0909708520

 • Bán/Cho Thuê: Bán
 • Màu sắc: Trắng
 • Chất vải: Bố, Jean
 • Phong cách: Dễ thương
 • Chiều dài váy: Trên gối
 • Kiểu cổ áo: Cổ sơ mi
 • Họa tiết: Ký tự
 • Chiều dài tay áo: Tay lửng
 • Chiều dài áo: Qua rốn
 • Địa chỉ: 218/41 Nguyễn Văn Luông , Phường 11, Quận 6, Hồ Chí Minh
 • Phường/Xã: 11
 • Quận/Huyện: 6
 • Trạng thái: Công khai

Mô tả

♥ Sản phẩm : Sơ mi váy jean set rời ♥ Mã số : Sơ mi váy jean set rời ♥ Free Size : Nặng 50 -65 Ký mặc ok ♥ Face : WWW.facebook.com/ayin508♥

THUỘC TÍNH SẢN PHẨM

 • Chất vải: Bố, Jean.
 • Phong cách: Dễ thương.
 • Chiều dài váy: Trên gối.
 • Kiểu cổ áo: Cổ sơ mi.
 • Họa tiết: Ký tự.
 • Chiều dài tay áo: Tay lửng.
 • Chiều dài áo: Qua rốn.

CHI TIẾT SẢN PHẨM

♥ Sản phẩm : Sơ mi váy jean set rời

♥ Mã số : Sơ mi váy jean set rời

♥ Free Size : Nặng 50 -65 Ký mặc ok
♥ Face : WWW.facebook.com/ayin508

♥ Like page : WWW.facebook.com/ayin.fashionhome

♥ Zalo : 0909708520

Sơ mi váy jean set rời Set áo và chân váy Set bộ, jumpsuit Thời Trang Nữ 11 218 41 Nguyê n Văn Luông 6 Bơ Chất vải Chất vải Bố Chiều dài áo Chiều dài áo Qua rốn Chiều dài tay áo Chiều dài tay áo Tay lửng Chiều dài váy Chiều dài váy Trên gối Cổ sơ mi Dễ thương Địa chỉ Địa chỉ 218 41 Nguyê n Văn Luông Fashion Home Hồ Chí Minh Họa tiết Họa tiết Ký tự jean jumpsuit Kiểu cổ áo Kiểu cổ áo Cổ sơ mi Ký tự Màu Sắc Màu sắc Trắng Phong cách Phong cách Dễ thương Phường 11 Phường Xã Phường Xã 11 Qua rốn Quận 6 Quận Huyện Quận Huyện 6 Set áo và chân váy Set bộ Tay lửng Thời trang nữ Trắng Trên gối

Sơ mi váy jean set rời Set áo và chân váy Set bộ, jumpsuit Thời Trang Nữ 11 218 41 Nguyê n Văn Luông 6 Bơ Chất vải Chất vải Bố Chiều dài áo Chiều dài áo Qua rốn Chiều dài tay áo Chiều dài tay áo Tay lửng Chiều dài váy Chiều dài váy Trên gối Cổ sơ mi Dễ thương Địa chỉ Địa chỉ 218 41 Nguyê n Văn Luông Fashion Home Hồ Chí Minh Họa tiết Họa tiết Ký tự jean jumpsuit Kiểu cổ áo Kiểu cổ áo Cổ sơ mi Ký tự Màu Sắc Màu sắc Trắng Phong cách Phong cách Dễ thương Phường 11 Phường Xã Phường Xã 11 Qua rốn Quận 6 Quận Huyện Quận Huyện 6 Set áo và chân váy Set bộ Tay lửng Thời trang nữ Trắng Trên gối

Sơ mi váy jean set rời Set áo và chân váy Set bộ, jumpsuit Thời Trang Nữ 11 218 41 Nguyê n Văn Luông 6 Bơ Chất vải Chất vải Bố Chiều dài áo Chiều dài áo Qua rốn Chiều dài tay áo Chiều dài tay áo Tay lửng Chiều dài váy Chiều dài váy Trên gối Cổ sơ mi Dễ thương Địa chỉ Địa chỉ 218 41 Nguyê n Văn Luông Fashion Home Hồ Chí Minh Họa tiết Họa tiết Ký tự jean jumpsuit Kiểu cổ áo Kiểu cổ áo Cổ sơ mi Ký tự Màu Sắc Màu sắc Trắng Phong cách Phong cách Dễ thương Phường 11 Phường Xã Phường Xã 11 Qua rốn Quận 6 Quận Huyện Quận Huyện 6 Set áo và chân váy Set bộ Tay lửng Thời trang nữ Trắng Trên gối

Sơ mi váy jean set rời Set áo và chân váy Set bộ, jumpsuit Thời Trang Nữ 11 218 41 Nguyê n Văn Luông 6 Bơ Chất vải Chất vải Bố Chiều dài áo Chiều dài áo Qua rốn Chiều dài tay áo Chiều dài tay áo Tay lửng Chiều dài váy Chiều dài váy Trên gối Cổ sơ mi Dễ thương Địa chỉ Địa chỉ 218 41 Nguyê n Văn Luông Fashion Home Hồ Chí Minh Họa tiết Họa tiết Ký tự jean jumpsuit Kiểu cổ áo Kiểu cổ áo Cổ sơ mi Ký tự Màu Sắc Màu sắc Trắng Phong cách Phong cách Dễ thương Phường 11 Phường Xã Phường Xã 11 Qua rốn Quận 6 Quận Huyện Quận Huyện 6 Set áo và chân váy Set bộ Tay lửng Thời trang nữ Trắng Trên gối

Sơ mi váy jean set rời Set áo và chân váy Set bộ, jumpsuit Thời Trang Nữ 11 218 41 Nguyê n Văn Luông 6 Bơ Chất vải Chất vải Bố Chiều dài áo Chiều dài áo Qua rốn Chiều dài tay áo Chiều dài tay áo Tay lửng Chiều dài váy Chiều dài váy Trên gối Cổ sơ mi Dễ thương Địa chỉ Địa chỉ 218 41 Nguyê n Văn Luông Fashion Home Hồ Chí Minh Họa tiết Họa tiết Ký tự jean jumpsuit Kiểu cổ áo Kiểu cổ áo Cổ sơ mi Ký tự Màu Sắc Màu sắc Trắng Phong cách Phong cách Dễ thương Phường 11 Phường Xã Phường Xã 11 Qua rốn Quận 6 Quận Huyện Quận Huyện 6 Set áo và chân váy Set bộ Tay lửng Thời trang nữ Trắng Trên gối

Sơ mi váy jean set rời Set áo và chân váy Set bộ, jumpsuit Thời Trang Nữ 11 218 41 Nguyê n Văn Luông 6 Bơ Chất vải Chất vải Bố Chiều dài áo Chiều dài áo Qua rốn Chiều dài tay áo Chiều dài tay áo Tay lửng Chiều dài váy Chiều dài váy Trên gối Cổ sơ mi Dễ thương Địa chỉ Địa chỉ 218 41 Nguyê n Văn Luông Fashion Home Hồ Chí Minh Họa tiết Họa tiết Ký tự jean jumpsuit Kiểu cổ áo Kiểu cổ áo Cổ sơ mi Ký tự Màu Sắc Màu sắc Trắng Phong cách Phong cách Dễ thương Phường 11 Phường Xã Phường Xã 11 Qua rốn Quận 6 Quận Huyện Quận Huyện 6 Set áo và chân váy Set bộ Tay lửng Thời trang nữ Trắng Trên gối

Sơ mi váy jean set rời Set áo và chân váy Set bộ, jumpsuit Thời Trang Nữ 11 218 41 Nguyê n Văn Luông 6 Bơ Chất vải Chất vải Bố Chiều dài áo Chiều dài áo Qua rốn Chiều dài tay áo Chiều dài tay áo Tay lửng Chiều dài váy Chiều dài váy Trên gối Cổ sơ mi Dễ thương Địa chỉ Địa chỉ 218 41 Nguyê n Văn Luông Fashion Home Hồ Chí Minh Họa tiết Họa tiết Ký tự jean jumpsuit Kiểu cổ áo Kiểu cổ áo Cổ sơ mi Ký tự Màu Sắc Màu sắc Trắng Phong cách Phong cách Dễ thương Phường 11 Phường Xã Phường Xã 11 Qua rốn Quận 6 Quận Huyện Quận Huyện 6 Set áo và chân váy Set bộ Tay lửng Thời trang nữ Trắng Trên gối

Sơ mi váy jean set rời Set áo và chân váy Set bộ, jumpsuit Thời Trang Nữ 11 218 41 Nguyê n Văn Luông 6 Bơ Chất vải Chất vải Bố Chiều dài áo Chiều dài áo Qua rốn Chiều dài tay áo Chiều dài tay áo Tay lửng Chiều dài váy Chiều dài váy Trên gối Cổ sơ mi Dễ thương Địa chỉ Địa chỉ 218 41 Nguyê n Văn Luông Fashion Home Hồ Chí Minh Họa tiết Họa tiết Ký tự jean jumpsuit Kiểu cổ áo Kiểu cổ áo Cổ sơ mi Ký tự Màu Sắc Màu sắc Trắng Phong cách Phong cách Dễ thương Phường 11 Phường Xã Phường Xã 11 Qua rốn Quận 6 Quận Huyện Quận Huyện 6 Set áo và chân váy Set bộ Tay lửng Thời trang nữ Trắng Trên gối

Sơ mi váy jean set rời Set áo và chân váy Set bộ, jumpsuit Thời Trang Nữ 11 218 41 Nguyê n Văn Luông 6 Bơ Chất vải Chất vải Bố Chiều dài áo Chiều dài áo Qua rốn Chiều dài tay áo Chiều dài tay áo Tay lửng Chiều dài váy Chiều dài váy Trên gối Cổ sơ mi Dễ thương Địa chỉ Địa chỉ 218 41 Nguyê n Văn Luông Fashion Home Hồ Chí Minh Họa tiết Họa tiết Ký tự jean jumpsuit Kiểu cổ áo Kiểu cổ áo Cổ sơ mi Ký tự Màu Sắc Màu sắc Trắng Phong cách Phong cách Dễ thương Phường 11 Phường Xã Phường Xã 11 Qua rốn Quận 6 Quận Huyện Quận Huyện 6 Set áo và chân váy Set bộ Tay lửng Thời trang nữ Trắng Trên gối

Sơ mi váy jean set rời Set áo và chân váy Set bộ, jumpsuit Thời Trang Nữ 11 218 41 Nguyê n Văn Luông 6 Bơ Chất vải Chất vải Bố Chiều dài áo Chiều dài áo Qua rốn Chiều dài tay áo Chiều dài tay áo Tay lửng Chiều dài váy Chiều dài váy Trên gối Cổ sơ mi Dễ thương Địa chỉ Địa chỉ 218 41 Nguyê n Văn Luông Fashion Home Hồ Chí Minh Họa tiết Họa tiết Ký tự jean jumpsuit Kiểu cổ áo Kiểu cổ áo Cổ sơ mi Ký tự Màu Sắc Màu sắc Trắng Phong cách Phong cách Dễ thương Phường 11 Phường Xã Phường Xã 11 Qua rốn Quận 6 Quận Huyện Quận Huyện 6 Set áo và chân váy Set bộ Tay lửng Thời trang nữ Trắng Trên gối

Comments